© Komáromi Napsugár Óvoda 2018
NapsugárÓvoda
Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.

Alapítvány

Monostori Óvodáért Alapítvány

Adószám az 1%-hoz: 18609329-1-11 Alapítva: 2001-ben. Az Alapítvány közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, mely hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a 2011. évi CLXXV. Tv. (Ectv.) 2.§ 20. pontja alapján: 1. kulturális 2. gyermek és ifjúságvédelmi 3. családmegőrző 4. családsegítő 5. nevelési –és oktatási 6. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, és 7. környezetvédelmi tevékenység.

Az alapítvány célja:

Az óvodában folyó nevelő munka tárgyi feltételeinek javítása. Egyéni készségek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, pótlása. Óvodánk külső környezetének, udvarának szebbé tétele, karbantartása, játékok beszerzése. Élményszerző kirándulások szervezése, lebonyolítása, amely hozzájárul az óvodáskorú gyermekek környezettudatos neveléséhez.